תוכנית מפעל ניקוז "הסדרת הירדן הדרומי" אושרה על ידי שר החקלאות

איל קנץ, מנכ"ל רשות הניקוז, מדווח על קידום אינטנסיבי של הסדרה תכנונית סטטוטורית של הנחלים: "מרחיב את יכולת הפעולה עם השותפים במרחב"
צילום: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

שר החקלאות, אבי דיכטר, אישר את תוכנית מפעל הניקוז לנהר הירדן, זאת בהמשך להמלצת מועצת הניקוז ולמתן תוקף שקיבלה התוכנית בוועדה המחוזית חיפה – והיא פורסמה ברשומות.
מפעל ניקוז "הסדרת הירדן הדרומי" חולש על 34 ק"מ, ומשלים תוכנית סטטוטורית לנהר כולו, המהווה גבול בין לאומי זורם.
המשמעות היא, כי כל העבודות שנבצע במרחב יהיו מתוקף התוכנית, שמגדירה את סוגי הפעולות והשימושים ואת גבול השימושים של הנחל. כמו כן, פרויקטים שיבוצעו בתחום מרחב הנחל, יידרשו באישור רשות הניקוז.
בכך הוסדרה הפעילות בשטח הנהר שבתחומה של רשות הניקוז, והיא הועברה לסמכותה הסטטוטורית של רשות הניקוז, שתפעל יחד עם השותפים ליישום תוכניות לפיתוח המרחב.
איל קנץ, מנכ"ל רשות הניקוז, מדווח עוד על קידום אינטנסיבי של הסדרה תכנונית סטטוטורית של הנחלים, לדבריו: "לצד שימור יכולת ביצוע גבוהה של הרשות בפרוייקטים ובהגנה מפני שיטפונות, הרשות סימנה לעצמה למטרה להסדיר סטטוטורית את כלל הנחלים והשטחים שבאחריותה, וזאת למען הרחבת יכולת הפעולה עם השותפים במרחב".
ברשות הניקוז הודו לד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה במשרד החקלאות ויו"ר הוועדה הארצית לניקוז, שציין לשבח את עבודת אגף ההנדסה ברשות.
מהנדס הרשות, אינג' אופיר סלע, מציין עוד כי: "אישור מפעל ניקוז בתחומי הנחל ופשט ההצפה מאפשר לשמור על האינטרסים הניקוזיים, הסביבתיים והאקולוגים במרחבי השטחים הפותחים. בימים אלו מקדמת הרשות כ12 מפעלי ניקוז נוספים במרחב בדגש על נחלים עם קישוריות ישירה לנהר הירדן עצמו".