תביעת ענק ייצוגית בסך 50 מיליון שקלים של עורכי דין מעפולה: חלק מבתי משפט בישראל אינם נגישים

עורכי הדין לידור איזון ויאמן מסאלחה (ממשרד אחמד מסאלחה), מייצגים את תושב העיר עפולה, ונכה 100%. בתביעה שהוגשה נגד הנהלת בתי בתי המשפט נכתב כי 33 מתוך 123 היכלי משפט בישראל אינם נגישים לאנשים עם מוגבלות, או נגישים באופן חלקי בלבד. ברשות השופטת אומרים: "הנהלת בתי המשפט תלמד את התביעה ותגיב עליה במפורט בתיק"

תושב העיר עפולה בן 70, נכה 100% שמתנייד בעזרת כיסא גלגלים, הגיש בקשה לתובענה ייצוגית בסך 50 מיליון שקלים נגד הנהלת בתי המשפט – באמצעות באי כוחו עורכי הדין לידור איזון ויאמן מסאלחה מעפולה.
בתביעה שהוגשה נכתב כי 33 מתוך 123 היכלי משפט בישראל אינם נגישים לאנשים עם מוגבלות, או נגישים באופן חלקי בלבד. לדברי התובע עצמו נאמר כי הוא בעצמו נאלץ להתמודד עם חוסר הנגישות לאחר שביקש להעביר דיון על תיק בו הוא מעורב לבית משפט הסמוך לביתו, אך נענה בשלילה בשל העובדה כי המבנה בבית המשפט בעיר עפולה אינו נגיש.

• "מדובר בסוגיה בעלת חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה"

"הבקשה לאישור עניינה באי הנגשת "מקום ציבורי" באופן מלא, לא פחות מאשר היכל המשפט בעפולה ו/או כל היכל משפט אחר ברחבי הארץ", אמרו השבוע עורכי דינו של התובע, "זאת תוך הפרת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק התכנון והבניה, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וכן תקנות התכנון והבניה".

בית המשפט בעפולה
בית המשפט בעפולה

עוד הוסיפו עורכי הדין יאמן מסאלחה ולידור איזון: "מדובר בסוגיה בעלת חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה ובמיוחד שעה שמדובר בהנהלת בתי המשפט, שומרת הסף של שלטון החוק שתפקידה להגן על זכויות האזרחים באשר הן, ברם, המשיבה הפרה וממשיכה להפר את זכויותיהם של חברי הקבוצה המיוצגת תוך הדרתם ממקום ציבורי כה חשוב כתוצאה מהפרה מתמשכת של הוראות הדין כאמור שעה שלא השלימה את ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות בדין ו/או לא שקדה אפילו על מציאת פתרונות זמניים לצורך המתקת גזרתם המרה של חברי הקבוצה".


"הנהלת בתי המשפט פוגעת באלפי אנשים בעלי מוגבלות בניידות הנזקקים לבקר, לעתים, באי אלו מהיכלי המשפט". "התובענה הזו היא היא המבחן האמיתי לדמוקרטיה בישראל, בבחינת נאה דורש ונאה מקיים"


עורכי הדין של התובע ציינו כי הבקשה לאישור התובענה מציבה בפני בית המשפט אתגר לא פשוט היות ולדבריהם בית המשפט אמור לבקר, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי, את התנהלותה של הנהלתו מבלי ליתן כל הנחה לעצמו וזאת כדי להוות דוגמה ולמופת לשלטון החוק.
"הנהלת בתי המשפט פוגעת באלפי אנשים בעלי מוגבלות בניידות הנזקקים לבקר, לעתים, באי אלו מהיכלי המשפט הפרוסים ברחבי הארץ דבר שעלול למונע בעדם מלפקוד את היכלי המשפט באופן מלא או חלקי, תוך אי נוחות בהשוואה לאנשים בריאים וזאת עקב אי ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות בדין והמתאימות לצרכיהם המיוחדים של חברי הקבוצה", אמר השבוע עו"ד לידור איזון.
התובע, כאמור סובל מנכות בשיעור של 100% בעקבות מחלות רקע כרוניות רבות הגורמות, בין השאר, להתניידותו באמצעות כיסא גלגלים.

• "המיוצג שלנו חש מופלה לרעה"

"הלקוח שלנו נתבע בחודש ספטמבר אשתקד בבית המשפט השלום בבית – שאן ובשל מצבו הרפואי הגיש במסגרת התביעה האמורה בקשה להעברת מקום הדיון לבית המשפט השלום בעפולה", אמר עו"ד יאמן מסאלחה, "בתובענה נטען כי הבקשה להעברת מקום הדיון הועברה בשעתו לנשיא בתי המשפט השלום במחוז הצפון, כבוד הנשיא דורון פורת, אשר החליט ביום 5.12.19 להותיר את הדיון בבית המשפט השלום בבית – שאן מפאת העובדה כי היכל המשפט בעפולה אינו מונגש עבור בעלי קשיי התניידות כדוגמת המבקש. המיוצג שלנו נפגע מאד מההחלטה האמורה, חש מופלה לרעה על היותו נאלץ לנהל את משפטו בבית משפט המרוחק מעיר מגוריו, כל זאת בשל העובדה כי הנהלת בתי המשפט עוד לא השכילה להנגיש את היכל המשפט בעפולה לבעלי מוגבלויות, גרוע מכך, היא אף לא הציעה ו/או מציעה פתרונות זמניים בעניין ההנגשה, וככל הנראה אין צפי לכך באין נפקא מינה באם היכל המשפט בעפולה עתיד להתפנות ובאם לאו. הוא פנה לייעוץ משפטי אשר הבהיר לו כי שומה היה על המשיבה לסיים את ההנגשה של כל היכלי המשפט בארץ, לרבות אלו שעתידים להתפנות כמו היכל המשפט בעפולה, עד ולא יאוחר מיום 1.11.2019. בינתיים המשיבה כבר חרגה בכמעט שנה שלמה, ללא קבלת ארכה כדין, ממה שהתחייבה תוך אדישות למצוקתם של בעלי המוגבלויות".
לדברי עורכי הדין על פי חיפוש באינטרנט אודות היכלי המשפט המונגשים באופן מלא או המונגשים באופן חלקי – עולה כי 33 היכלי משפט מונגשים באופן חלקי וזאת מבלי לפרט באופן מלא אילו התאמות נגישות נעדרות מכל היכל משפט זה או אחר וכי על-פי חיפוש ספציפי לגבי היכל המשפט בעפולה יוצא כי היכל זה אינו מונגש כלל.
"הנהלת בתי המשפט מחויבת על-פי דין לעשות תחילה בדיקה לכל ליקויי ההנגשה בכל היכלי המשפט ולאחר מכן להכין את רשימת הבניינים ולוחות הזמנים להנגשתם וכלה בביצוע הנגשה לאותם מבנים בפועל", סיכמו עורכי הדין איזון ומסאלחה.
לדברי עו"ד לידור איזון "התובענה הזו היא היא המבחן האמיתי לדמוקרטיה בישראל, בבחינת נאה דורש ונאה מקיים". הוא המשיך ואמר כי הוא "מאמין במערכת המשפט, ויודע שהיא עושה מלאכתה נאמנה, אך יחד עם זאת כל החלטה שתדחה את התובענה בכל כסות שהיא תחשב בעיניו כתעודת עניות למערכת שיש בה להשליך לשנים הבאות על אמון הציבור במערכת המשפט בכלל ועל קבוצת הנכים הסובלים בשל המצב בפרט".
תגובת הרשות השופטת: מדוברות הרשות השופטת נמסר: "הבקשה לאישור תביעה ייצוגית התקבלה אצלנו רק לאחרונה. הנהלת בתי המשפט תלמד את התביעה ותגיב עליה במפורט בתיק. הרשות השופטת רואה חשיבות רבה בהנגשתה לבעלי מוגבלויות ומשקיעה משאבים רבים לצורך זאת".