מסתמן: הבחירות לרשויות והמועצות יידחו בשלושה חודשים

התזכיר שמוגש לאישור הממשלה על ידי משרד הפנים ובהמשך יובא לאישור הכנסת, מציע למעשה "הקפאת מצב". המחשה (ויקיפדיה, יעקב)

משרד הפנים פרסם תזכיר חוק לפיו מועד הבחירות לרשויות המקומיות והמועצות יידחה בשלושה חודשים, לסוף ינואר. כזכור הבחירות היו אמורות להיערך בסוף חודש אוקטובר.
התזכיר שמוגש לאישור הממשלה ואחר כך יובא לאישור הכנסת, מציע למעשה "הקפאת מצב".
הפעולות שבוצעו עד למועד אישור התזכיר כחוק, ימשיכו לעמוד בתוקפן.
פעולות מתחייבות שמועד ביצוען טרם הגיע, יבוצעו בהתאמה למועד הבחירות החדש כפי שייקבע, כאמור, בכפוף לאישור החקיקה בכנסת, בשלוש קריאות.