השוכר לא משלם דמי שכירות ומסרב לפנות את הדירה, מה עושים?

הטור של עו"ד לידור איזון תואר ראשון ושני במשפטים: עצות משפטיות מעשיות במקרה של השוכר לא משלם דמי שכירות ומסרב לפנות את הדירה

פלוני השכיר לאלמוני את דירתו, בתחילה הכל היה טוב ויפה, הוא שילם בזמן והשכירות "עבדה כמו שעון".
בשלב מסוים נקלע אלמוני לקשיים כלכליים ומערכת היחסים בין השניים עלתה על שרטון, אלמוני חדל מלשלם לפלוני דמי שכירות, לא שילם לרשויות תשלומים שוטפים כארנונה, מים וחשמל ובכל זאת ברוב חוצפתו נשאר לגור בדירתו.
לפלוני רובצת משכנתא על הדירה, כל חודש שעובר הוא משלם את תשלומיה אך מנגד לא מקבל דמי שכירות כמוסכם.

• מה על פלוני לעשות?

תביעה לפינוי מושכר: בעבר הרחוק, עד לשנת 2008, שוכר שכזה היה כמו "עצם בגרון", היה קשה מאוד לפנות אותו אם בכלל.
נכון למצב המשפטי משנת 2008 ואילך, אז, הותקנו התקנות העוסקות בנושא, ניתן לפנות שוכר שלא משלם ומסרב לפנות את הדירה בתוך 60 ימים או לכל המאוחר תוך 74 ימים.
מדובר בהליך מזורז ביותר, פונים לבית משפט השלום בתביעה לפינוי השוכר, 30 ימים מיום הגשת התביעה צריך השוכר להגיש כתב הגנה, הדיון בתביעה יקבע עד ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הגשת כתב ההגנה (סה"כ עד כה 60 ימים).
ככלל: בית המשפט יפסוק במקום (במועד הדיון), אך יש באפשרותו לעכב את מתן פסק הדין ולפסוק עד ולא יאוחר מ 14 ימים ממועד הדיון, היינו סה"כ תוך 74 ימים מפתיחת ההליך. ברוב המקרים תביעה זו לא דנה בסעדים כספיים אלא בסעד יחידי של פינוי השוכר מהדירה.

 

אכן, קיים מסלול בו ניתן לתבוע יחד עם סעדים כספיים, מה שמכונה תביעה בסדר דין מקוצר שעניינה תביעה לפינוי מושכר. לעיתים מסלול זה מומלץ כאשר החוב הוא גדול ולעיתים לאו כאשר החוב הוא קטן.

• חובות שהשוכר צבר בתקופת השכירות

פה, יש לי בשורה טובה עבורכם, רוב החובות שהשוכר צבר בתקופת השכירות הינם חובות פרסונאליים, כלומר: חובות שרובצים על "ראש" השוכר ולא על הדירה, אלו אינם חובות חפציים (לשון חפץ), שחלים על הדירה עצמה. לכן, כאשר השוכר עוזב את הדירה החוב "רודף" אחריו ולכן המשכירים (בעלי הדירה) פטורים מחובות אלו, לעיתים הרשויות מנסות לגבות אותם מהם אך המשכיר צריך להיות ערני לכך שלא מדובר בחובות שלו ומשכך הוא פטור מלשלמם.
באשר לחוב ארנונה: הדעות חלוקות, אך אם יבוא מקרה לפתחי אטען ואעמוד על כך, כי החוב צריך וחייב לחול על השוכר בלבד!!!

 

מסקנות

לחתום על הסכם שכירות שערך שעורך דין מנוסה, לא להוריד הסכם שכירות פשוט מהאינטרנט שלא מעגן את הזכויות והחובות של הצדדים בצורה ראויה.
אם לא עשיתם כן, תשלמו לעורך דין מנוסה שיידע לפנות את השכור שלכם בדרך יעילה ומהירה ביותר.
לידור איזון.
לפגישת ייעוץ – 0507-331-551