עו"ד לידור איזון: סכסוך בין שכנים

הטור של עו"ד לידור איזון תואר ראשון ושני במשפטים: מהי התייחסות החוק למצב בו עץ או צמח גורמים נזק או מטרד לשכן?

פלוני ואלמוני הם שכנים, בין שני הבתים שלהם מפרידה חומת אבן. בצידה של החומה, בצמוד לה, אך בחצרו של פלוני, נטועים עצי ברוש מצוי.
הבעיה היא שעצי הברוש משירים עליהם בגינתו של אלמוני, מפיצים אבק ולכלוך, ענפי העצים משמשים מקום מחסה לשרצים למיניהם שעוברים מצמרת העצים אל גג ביתו של אלמוני. אלמוני טוען שחובה על פלוני לגזום את העצים על חשבונו.
פלוני טוען מנגד כי לא חלה עליו חובה לגזום את עצי הברוש, הוא אף מוסיף כי אם היה מדובר בעצי מנגו שפרותיהם היו נושרים לגינתו של אלמוני, הוא היה נהנה מהם ולא היה מבקש להסירם, כך לשיטתו, אם שכנו מוכן להיות שותף בזכויותיו, שיהיה שותף גם בחובותיו.

עם מי הדין?

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 : חוק המקרקעין מגדיר, בין השאר, את מערכות היחסים הקנייניות בין שכנים. בסעיף 51 לחוק המקרקעין ישנה התייחסות למצב בו עץ או צמח גורמים נזק או מטרד לשכן, הסעיף מורה בזו הלשון: "עצים או צמחים אחרים הגדלים סמוך למיצר וענפיהם או שורשיהם מתפשטים לתוך מקרקעין שכנים, אין בעל המקרקעין השכנים או המחזיק בהם (להלן – השכן) רשאי לדרוש סילוק הענפים או השורשים, אלא אם יש בהם כדי להזיק למקרקעין או להפריע לו במידה בלתי סבירה בהנאה מן המקרקעין; דרש השכן מבעל הצמחים לסלק ענפים או שרשים כאלה ולא סולקו תוך זמן סביר, רשאי הוא לסלקם בעצמו על חשבון בעל הצמחים".


כך לדוגמא נפסק בבית המשפט כי עלים שנושרים באופן תכוף מהווים מטרד אשר מקים עילת תביעה מכוח סעיף 51 לחוק המקרקעין.

 

כלומר: ישנם מספר תנאים שבהתקיימם, תתגבש הזכות של השכן הניזוק לתבוע את השכן המזיק לסלק את המטרד או שהוא יעשה כן בעצמו על חשבון שכנו המזיק.
התנאים לשימוש בסעיף 51: תנאי ראשון: סמוך למיצר – "המיצר" הוא קו הגבול בין השכנים, כלומר, העצים צריכים להיות ממוקמים פיסית קרוב לקו הגבל בין השכנים.
תנאי שני: פלישה למקרקעין של השכן – כאשר העצים פולשים לשטחו של השכן, פלישה זו יכולה להיות ברום שטחו או בעומק (כמו שורשים).
תנאי שלישי: הוכחת נזק או הפרעה בלתי סבירה – תנאים אלו הם עיקר התביעה, כי אילולא הם, אין כל סיבה למנוע מהשכן לגדל עצים בגינתו, שימוש בלתי סביר הוא שימוש שנבחן בעין אובייקטיבית, כלומר, לא תתקבל טענה מצד שכן שמתרץ את סילוק העצים בכך שהוא לא אוהב עצים אלו, או שהריח שלהם לא מוצא חן בעיניו, אלא עליו להוכיח כי עצים אלו היו גורמים לכל אדם סביר הפרעה של ממש.
כך לדוגמא נפסק בבית המשפט כי עלים שנושרים באופן תכוף מהווים מטרד אשר מקים עילת תביעה מכוח סעיף 51 לחוק המקרקעין.
מסקנות: הסיפור שהובא במבוא למאמר זה, נידון בבית משפט השלום, אשר הכריע וקבע באופן פוזיטיבי שהשכן המזיק יגזום את עצי הברוש המצוי עד לגובה כזה; שיש בו למנוע מטרד לשכנו. יודגש שעלות עבודת הגיזום הייתה על חשבון השכן המזיק.
בברכת שבת שלום,
לידור איזון.
לפגישת ייעוץ – 0507-331-551
אין באמור במאמר זה להוות תחליף לייעוץ משפטי 

צוואה וחוקי ירושה במושבים : האם ניתן לבצע חלוקת נחלה בין יורשים?

|

מעניין ת'ביצה: ביה"מ הכריע בסוגיית אשכי הכלב הטמירים שמקורו מיפן

|