עו"ד לידור איזון: על ניסיון הרצח של שירה איסקוב

הטור של עו"ד לידור איזון תואר ראשון ושני במשפטים: "גם אני, שאין לי טלוויזיה בבית, לא יכולתי שלא למצוא את הדרך והזמן לראות את התוכנית שתיארה אודות הניסיון לרצח של האישה שירה איסקוב. למי שלא ראה, אתאר בקצרה כי מדובר בניסיון רצח איש את אשתו, רצח אלים וחולני שהותיר בי כצופה פצע פנימי שרבים הימים, אם בכלל, עד החלמתו.

• עבירות ההמתה

עבירות ההמתה מוגדרות בחוק העונשין לפי מדרג חומרתם, בהשאלה מארה"ב – רצח מדרגה ראשונה, רצח מדרגה שניה וכו'.
עד לשנת 2019 לא היה קיים מדרג שכזה ועבירות ההמתה התחלקו לשלוש עבירות בלבד: רצח, הריגה וגרם מוות ברשלנות. קשת המקרים הרחבה שהייתה מצויה בין רצח להריגה הקשתה על מלאכת השפיטה ונמצאו השופטים חלוקים האם מדובר ברצח, הריגה או שמא בכלל מדובר בגרם מוות ברשלנות.
נוכח המצב האמור תוקן חוק העונשין בשנת 2019 במסגרת תיקון מספר 137 לחוק העונשין בו שונה מדרג עבירות ההמתה ועונשם כדלקמן: רצח בנסיבות מחמירות  – מאסר עולם חובה והוא בלבד (סעיף 301א לחוק העונשין), המתה בנסיבות של אחריות מופחתת – 15 שנות מאסר (סעיף 301ב לחוק העונשין) המתה בקלות דעת – 12 שנות מאסר (סעיף 301ג' לחוק העונשין) וגרם מוות ברשלנות – 3 שנות מאסר (סעיף 304 לחוק העונשין).
לא בכדי הקדמתי כי חוק העונשין תוקן בשנת 2019 בכל הקשור לעבירות ההמתה, אך לא כן באשר לעבירת הניסיון לרצח (סעיף 305 לחוק העונשין), שהגדרתו היא ירושה אנכרוניסטית מתקופת המנדט הבריטי.

• ניסיון לרצח

נכון לכתיבת שורות אלו ניסיון לרצח מוגדר כמי ש"מנסה שלא כדין לגרום למותו של אדם"; או מי ש"עושה שלא כדין מעשה, או נמנע שלא כדין מעשות מעשה שמחובתו לעשותו, בכוונה לגרום למותו של אדם, והמעשה או המחדל עלולים מטבעם לסכן חיי אדם". דינו של זה הוא עשרים שנים.


"לכן אני קורא למחוקק לשנות את עבירת הניסיון לרצח, לא דומה ניסיון רצח פלוני לניסיון רצח אלמוני, ראוי כי חוק העונשין יגדיר מדרג כפי שעשה בעבירות ההמתה, המחוקק צריך לאפשר לשופט לקבוע כי מעשה שכזה מחייב מאסר עולם"


כלומר, המנסה לרצוח צפוי להיכנס לבית הסוהר למשך מקסימום 20 שנים, ובחישוב פשוט, אם הוא יתנהג יפה בזמן שהותו בבית הכלא, צפוי הוא להפחתה של 1/3 מעונשו, היינו – 6.6 שנים, כלומר הוא ישב בבית הסוהר 13.4 שנים, זהו! על זה אני מוחה, וכל כך מדוע ? בדיוק מאותה הסיבה שהובילה את המחוקק לתקן את עבירות ההמתה כמפורט בהקדמה למאמר, כי לא דומה ניסיון רצח אחד למשנהו, ושירה איסקוב תוכיח זאת.

לא דומה מי שמנסה לרצוח את הקורבן באמצעות דקירת סכין אחת למי שמשחית את פניו בזמן הניסיון[1].

• שירה איסקוב

אביעד ניסה לרצוח את שירה, אך לא גמר מלאכתו בכך, הוא בחר לעשות זאת בשני אופנים, רצח חיצוני ורצח פנימי כאחד, פנימי – בכך שלקח "מקדם ביטחון" שמא לא תמות באופן פיזי ולכן דאג שתחיה מתה ללא פנים[2], ללא ביטחון, מפוחדת ומאוימת כל ימי חייה, חיצוני – כפשוטו, קבורה מתחת לאדמה, מחזירה את נשמתה לבורא יתברך.
אני טוען – שהרצח הפנימי לא פחות חמור מהרצח החיצוני, הוא הרסני עד לבלי היכר, הוא ילווה את "הנרצחת" כל ימי חייה, וזה כנגד זה עשה אלוקים, הענישה צריכה להלום את המעשה, ולא היא – אין פושע שכזה יכול לצאת נשכר ובעוד כ 13 שנים לחזור לשגרה.
ומי כמוני מאמין בתשובה, אך תשובתו של מי שעושה מעשה שכזה מחייבת שנים ארוכות מאחורי סורג ובריח, שם ישב ויחשוב דבר יום ביומו על מעשיו במשך שנים רבות, הייתי אומר לא קצובות – כדי שהספק בדבר יציאתו יכאיב לו, שחוסר הוודאות ינקב את ליבו, שיבין שהוא עתיד לצאת לשגרה לפחות לאחר שהקורבן שלו יוכל לעשות זאת, וכולם נסכים ש – 13 שנים אינם מהווים זמן ראוי להחלמה של שירה ממעשה נבלה שכזה.

• מסקנה

לכן אני קורא למחוקק לשנות את עבירת הניסיון לרצח, לא דומה ניסיון רצח פלוני לניסיון רצח אלמוני, ראוי כי חוק העונשין יגדיר מדרג כפי שעשה בעבירות ההמתה, המחוקק צריך לאפשר לשופט לקבוע כי מעשה שכזה מחייב מאסר עולם ולא 20 שנה לכל היותר, ורק לאחר 15 שנים תקום זכות למי שראוי כי אות קלון של רוצח תחוקק על מצחו, לפנות לנשיא המדינה ולבקש קציבת עונשו, עד אז יש לו זמן לעסוק בתשובה, שתתלה את תיקונו עד ליום מותו, ומיתתו אולי תכפר עוונו!!!

לידור איזון.

לאתר המפרסם – www.lidorlaw.com