"אתם ואתן לא לבד!": תוכנית חדשה למניעת אובדנות במועצה האזורית עמק יזרעאל

המועצה החלה בתהליך להכשרה ואיתור של "שומרי/ות הסף", שיוכלו לאבחן ולהפנות אנשים בסיכון לגורמים מקצועיים

התכנית הלאומית למניעת אובדנות הוקמה בעקבות הכרזת הממשלה, שמניעת אובדנות הנה יעד לאומי.
לצערנו, בין 500-400 א.נשים בישראל שולחים/ות יד בנפשם/ן מדי שנה וישנם כ-7,000 נסיונות התאבדות מדווחים בשנה.
במועצה האזורית עמק יזרעאל, בין השנים 2021-2011 אירעו 16 מקרי התאבדות, מתוכם 13 גברים ו-3 נשים, מעל גיל 18.
בנוגע לניסיונות אובדניים, בין השנים 2017-2021 אירעו 72 נסיונות אובדניים, מתוכם 29 ילדים, נערים וגברים ו- 43 ילדות, נערות ונשים.
בנוסף, בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת בכמות המקרים, בשל אירועי הלחימה ואירועים ביטחוניים שונים.
אחת המסקנות החשובות, המונחת בבסיסה של התוכנית למניעת אובדנות היא, ששמירה על רצף טיפולי הינה קריטית ומהווה את אחד האתגרים המשמעותיים של המועצה בנושא.
זאת, מאחר שא.נשים אובדניים או דיכאוניים, אינם/ן נוטים/ות לבקש או לקבל עזרה וטיפול.
לפיכך, המועצה האזורית עמק יזרעאל החלה בתהליך להכשרה ואיתור של "שומרי/ות הסף", שיוכלו לאבחן ולהפנות א.נשים בסיכון לגורמים מקצועיים. "שומר/ת סף" הינו/ה מי שביכולתו/ה לזהות אדם שעלול להיות בסיכון אובדני, ולתווך בינו/ה לבין גורם טיפולי מתאים.
ההבנה היא שההכשרה איננה יוצרת את "שומרי/ות הסף" אלא מגייסת אותם/ן לכך, משפרת ומחזקת את תפקודם/ן.
במערכת החינוך הפורמלי נבנה רצף טיפולי, המבוסס על מידע שמתקבל באמצעות אחד/ת מ"שומרי/ות הסף", כגון: מחנכ/ת, מדריכ/ת מוגנות, יועצ/ת בית הספר, פסיכולוג/ית בית הספר וכו'.
באופן דומה, נבנה הרצף הטיפולי במסגרות החינוך החברתי, כאשר "שומרי/ות הסף" הנם רכזי/ות נוער, שינשינים/ות, ועדת נוער/חינוך ביישוב וכו'.
הרצף הטיפולי בקרב בגירות ובגירים מגיל 18 ואילך, משלב הדיווח לגורם המקצועי או ל"שומר/ת סף" בקהילה ובמקרה חירום של חשש לחיי אדם, גם דיווח למשטרה ולמוקד המועצה.
הכשרות ל"שומרי/ות הסף" כבר החלו במערכת החינוך הפורמלית ובמהלך השנה, יתרחבו למעגלים נוספים, כגון: צוותי החינוך החברתי, צוותים ביישובים, מתנדבות ומתנדבים וכמובן – ליווי וסיוע מאת אגף קהילה ורווחה והשירות הפסיכולוגי במועצה.
דליה אייל – סגנית ראשת המועצה: "מדובר בנושא בעל חשיבות עליונה, ומחובתנו לטפל בו בצורה מעמיקה, רגישה ויסודית. אנו שמים עליו דגש מיוחד, במיוחד בתקופה מורכבת זו."
שלומית שיחור רייכמן – ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל: "חשוב לנו להעביר את המסר לכל מי שמתמודד ומתמודדת עם משבר, שהם לא לבד! יש מוצא ויש לנו דרכים וכלים לסייע לכל אחד ואחת למצוא את הדרך. מטרת התוכנית שלנו היא לספק התערבות מיידית בעת משבר וחשוב לנו שיידעו, שתמיד יש מישהו ומישהי שיכול/ה לעזור."