צוואות בכלל ובתקופת הקורונה בפרט

עו"ד לידור איזון תואר ראשון ושני במשפטים בטור אישי: אמו של חבר קרוב שלי פנתה אלי בבקשה לערוך עבורה צוואה, הופתעתי מבקשתה, הופתעתי מפני שיש לה ילד אחד ולכן בן כה וכה הוא היורש היחיד שלה (מה שמכונה בהגה המשפטית: יורש על פי דין), משכך לא הבנתי את טעמה לערוך צוואה. התשובה לבקשתה בסוף הטור

• חוק הירושה

סעיף 18 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 מגדיר ארבע סוגי צוואות, ואלו הן: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד מוגדרת כצוואה שהמצווה רושם אותה על דף (או על כל דבר קריא), בכתב ידו מתחילתה ועד סופה, כאשר הוא חותם את חתימתו עליה ומציין תאריך של עשיית הצוואה. אילולא פרטים אלו, ייתכן מאוד שהצוואה תיפסל.

צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים הינה הצוואה הנפוצה ביותר, ברוב המקרים בני האדם נעזרים בעורכי דין שיערכו את הצוואה ויזמינו שני עדים ניטראליים שיחתמו שהמצווה ציווה את האמור בצוואה בצלילות דעת וברצון גמור.  גם צוואה זו מחייבת ציון תאריך של מועד החתימה, חתימת שני העדים וחתימת המצווה.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה בה המצווה מגיע פיזית לפני שופט, רשם או חבר בית דין דתי ומצווה את רכושו בעל פה ודבריו נכתבים לפרוטוקול, לאחר מכן מקריאים לו את דבריו ומוודאים שאכן לדברים הנכתבים הוא התכוון, ברגע שהמצווה מאשר זאת דבריו מהווים צוואה בפני רשות והוא מאשר זאת בחתימתו.
קיימת גם אפשרות לבצע תהליך זה בהגשת הצוואה בכתב לפני השופט, הרשם או חבר בית הדין הדתי, הם יקריאו למצווה את האמור בכתב ידו, הוא יאשר את תוכן הדברים ויחתום והדבר יחשב לצוואה בפני רשות.
יפה לציין שהמחוקק ראה בנוטריון לעניין זה, כבעל סמכות שווה במעמדה לשופט, רשם או חבר בית דין דתי. אגב, כך גם בעניין הסכם ממון, אך אין זה המקום להרחיב בנושא אחר.

צוואה בעל פה 

צוואה בעל פה הינה צוואה ייחודית, היא מכונה בהגה המשפטית "צוואת שכיב מרע", מדובר על מקרה בו המצווה רואה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, הן מבחינה אובייקטיבית כגון: לקראת התרסקות של מטוס, והן מבחינה סובייקטיבית כגון: חולה סופני, והוא מפרט בפני שני עדים כשרים את רצונו.
שני העדים צריכים לרשום בסמוך לאמירתו את דבריו בזיכרון דברים ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושה, כמו כן, הם צריכים לחתום על זיכרון הדברים ולציין בו תאריך ואת הנסיבות בהם נאמרה הצוואה.
עד כה סקרתי בקציר האומר את ארבעת סוגי הצוואות, הצגתי באופן כללי את התנאים להתגבשותם ועתה אדון במקרים בהם ישנם פגמים בצוואה.

פגמים בצוואה

סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי אפשר להשלים פרטים בצוואה גם כאשר קיימים בה פגמים, לדוגמא: אם בצוואה בעל פה שני העדים ששמעו את המצווה שכחו לרשום זיכרון דברים, שכאמור לעיל זהו תנאי לקיום הצוואה, בית המשפט יהיה מוסמך לקיימה על אף הפגם אם הוא סבור ש"היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה".|

יפים דברים אלו באשר לצוואה בכתב יד בה לא צוין תאריך והמצווה לא חתם בכתב ידו, גם אז השאיר המחוקק לבית המשפט שיקול דעת לקבוע האם הצוואה שרירה וקיימת על אף הפגמים שנפלו בה. כך גם באשר לצוואה בפני שני עדים שחסרים בה תאריך וחתימה.

מראשית לאחרית

אם כן, לאחר שסקרנו את סוגי הצוואות ואת האפשרות להשלים את החסרים שבהן, נחזור עתה לתחילת הסיפור, מדוע בכל זאת חששה אמו של החבר שלי, שהוא עבורה בן יחיד? טענתה הייתה, שבעבר הרחוק היא הייתה עדה לצוואה בעל פה של חבר קרוב שלה שסתרה צוואה קודמת שלו, אשר הובילה לכך שבנו היחיד לא ירש אותו.
ראוי לציין שמסקנתה הייתה שגויה, כי מקרים אלו יכולים להתקיים בכל סוגי הצוואות, היא הראיה שלא מעט צוואות נתקפות על ידי בעלי אינטרסים לצוואה, זה טוען שלי המאוחרת בזמן ומשכך זהו רצונו האחרון של המצווה, וזה טוען הצוואה שלי היא הראויה להתקיים הואיל וכשחתם עליה היה בצלילות הדעת. לכן, אין זה משנה אם מדובר בצוואה בעל פה או בכתב.

ומן הכלל אל הפרט

על מנת למנוע אפשרות שצוואה תיתקף על ידי מי מהצדדים ישנם מספר טיפים:

  1. אם מדובר באדם מבוגר, ראוי לבצע עבורו מבחן "מיני מנטאל" על-ידי פסיכיאטר או גריאטר, מבחן זה ישקף את הרמה הקוגניטיבית של המצווה ביום בו הוא חותם על הצוואה.
  2. אם מדובר בצוואה בפני עדים אותה עורך עו"ד עצה טובה היא לתעד את קיום הצוואה על ידי וידאו.
  3. חשוב מאוד שבעל האינטרס (הנהנה מהצוואה), לא יהיה זה שישלם בעבור הבדיקות או בעבור עריכת הצוואה.
  1. ראוי שהנהנה לא יהיה זה שיסיע את המצווה ביום בו הוא עורך את הצוואה, דבר המלמד בדרך כלל על מניעים פסולים שהניעו את המצווה ופגעו ברצונו החופשי לצוות כאוות נפשו.

סוף דבר

כידוע, ימים לא פשוטים עוברים עלינו, נפגשים אנו עם עצמנו פנימה, כל איש בתוך ביתו.
עברנו את חג הפסח מבודדים איש מרעהו, ודבר פלא הוא כי פתאום אנו רואים כמה ערגה יש לנו איש כלפי משנהו, כולם וודאי ראו את הסרטון בו שכונה שלמה עשתה סדר ליל פסח עת הוצאו שולחנות ביתם אל המדרכה (במרחק שלא מסכן אחד את השנייה כמובן), אך דאגו לחוות את החום שקיים בביחד הרחוק שלהם.
עוד מעט הכל יהיה מאחורינו, אני מאוד מקווה שלא נשכח את הגעגוע שהיה לנו אחד כלפי השני, שלא נמהר לצפור בכביש ולכעוס על שכנינו, נזכור שעד לא מזמן היינו משלמים הרבה כדי שהוא יהיה בחיקנו, נזכור את החלש שבנו, את הפחד שליווה אותנו, את ההיכרות שלנו עם השלם שבנו, ונדע, לאהוב את עצמנו ואת רענו, ונזכור שיש אחד שמנהל את עולמנו!

לאתר המפרסם – www.lidorlaw.com