המדור המשפטי: הפקיעו לכם מקרקעין- מה עליכם לעשות ?

עו"ד לידור איזון המתמחה במשפט המנהלי וציבורי בטור אישי על הפקעת מקרקעין על ידי רשות מקומית או שר האוצר

הרשות המקומית או שר האוצר הפקיעו לכם את המקרקעין, זו השאלה בה אדון להלן, כבר כאן אקדים ואומר כי קצרה היריעה מלהשיב על השאלה בפרטי פרטים, אך את תורף הדברים אוכל לציין ולבאר במאמר זה.

מהי הפקעה?

מספר חוקים מהווים מסד שמכוחו ניתן להפקיע מקרקעין, חוקים אלו לא מגדירים מהי הפקעה, דבר תמוה כשלעצמו, לכן הפסיקה בלא מעט מקרים, גיבשה קמעה קמעה את ההגדרה אשר מכילה 6 יסודות, לא נדון בכולם אלא נציין שהפקעה היא רכישה כפויה של חלק ממקרקעין לצורך מטרה ציבורית ובתמורה לפיצויים.
החוקים הבולטים מכוחם מפקיעה הרשות או שר האוצר הינם: חוק התכנון והבניה ופקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור).
חוק התכנון והבניה מגדיר בסעיף 188(ב) מהן המטרות שלשמן מותר להפקיע, בין שאר המטרות שהחוק מונה ניתן להפקיע לדוגמא לצורך בית קברות, מתקנים לאספקת מים, שטחי חניה וכדומה. כך גם סעיף 2 לפקודת הקרקעות מונה רשימה של "צורכי ציבור" שלשמם מותר להפקיע מקרקעין.
לחלק היחסי שהרשות מפקיעה יש משמעות לשאלת הפיצויים, בעוד שלפי פקודת הקרקעות ניתן להפקיע 25% מהמקרקעין ללא תשלום פיצוי לנפקע, לפי חוק התכנון והבניה ניתן להפקיע 40% מהמקרקעין ללא תשלום פיצוי לנפקע.


הנה כי כן, יש למדינה את הסמכות החוקית ליטול מהאזרח את זכותו הקניינית ולא לשלם לו על כך פיצויים…נכון למצב המשפטי דהיום, יש אפשרות לתבוע בתביעה אזרחית נפרדת בגין "הסבל" שנגרם לנפקע.


[dfp name="728×90" height="728" width="90"]


חוש הצדק לא מאפשר להסכים להכרעה שכזו, ולכן במהלך השנים בית המשפט העליון חתר כי האזרח יפוצה מהאחוז הראשון המופקע, לא למיותר לציין כי גם בעת הזו דרך החישוב היא כה מסורבלת, לא משקפת את הנזק שנגרם לאזרח בגין ההפקעה.
נכון לרגע זה, קמה ומתגבשת הדעה כי יש לפצות את הנפקע בהתייחס לשווי הנזק הריאלי שנגרם לו, רוצה לומר: לפי שווי שוק ולא לפי תחשיבים שלא תמיד משקפים את מצב המציאות ואת שווי המקרקעין הנפקעים.
נקודה נוספת שיש לשים לב אליה היא – הנזק הנפשי שנגרם לנפקע ("הסבל"), אשר לא מקבל ביטוי הולם לא בחקיקה ולא בפסיקה: לא דומה פלוני שהפקיעו לו חלק מביתו לאלמוני שהפקיעו לו חלק ממגרש שאין לו שימוש מעשי בו נכון למועד ההפקעה, לא דומה פלוני נעדר הנכסים לאלמוני השופע נכסים וכן על זו הדרך.
נכון למצב המשפטי דהיום, יש אפשרות לתבוע בתביעה אזרחית נפרדת בגין "הסבל" שנגרם לנפקע, אך זהו דיון נפרד שיש ליתן את הדעת עליו.
לשאלת המועד יש משמעות חשובה בנושא הנידון, לפי חוק התכנון והבניה, ניתן להגיש תביעה לפיצויים כבר בהחלת התוכנית החדשה על המקרקעין ואין צורך בהפקעה פיזית, התביעה תוגש תוך שלוש שנים מהחלת התוכנית החדשה.
הנה כי כן, עומדת לאזרח אפשרות לתבוע פיצויים בגין ההפקעה, הוא צריך לעשות כן במיומנות ובזהירות, בנוסף לכך, קיים מנגנון של ביטול ההפקעה, אמנם יישומו של מנגנון זה לא פשוט ומועט, אך הוא כלי בידי הנפקע לעשות שימוש בו עת זכותו נפגעת.

לאתר המפרסם – www.lidorlaw.com

 

גיוס חרדים לצה"ל – מהלך משפטי ראוי, האמנם?  

|

״לאמת יש רק צד אחד והיא יצאה לאור היום״

|