הסכם פשרה בין עיריית בית שאן לבין נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ההסכם הוא בעקבות כתבי תביעה שהוגשו בשם שני תלמידים עם מוגבלות בשמיעה. כל תלמיד קיבל פיצוי של 35 אלף שקלים

בעקבות שני כתבי תביעה שהוגשו כנגד עיריית בית שאן בשם שני תלמידים עם מוגבלות בשמיעה, הושגו לאחרונה הסכמי פשרה. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים הגישה את כתבי התביעה בשמם של שני התלמידים עם מוגבלות בשמיעה, שנזקקו להנגשת כיתות אקוסטיות עבורם. התלמידים, אשר למדו בבית הספר "בני עקיבא" בבית שאן, לא זכו לקבל את ההנגשות המגיעות להם, ועל כן הוגשו כתבי התביעה בגין הפרת הוראות חוק השוויון ותקנות הנגישות הפרטנית והכללית, בכל הקשור לספק התאמות. בית משפט השלום בנצרת קבע בהסכמי הפשרה כי עיריית בית שאן תפצה כל תלמיד ב-35 אלף שקלים.

"כתוצאה מאי ביצוע ההנגשה, התלמיד התקשה להבין את החומר הנלמד בכיתה"

המקרה הראשון הוא של תלמיד עם מוגבלות בשמיעה, שבעת פנייתם של הוריו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בסוף שנת 2019, היה קטין ולמד בבית הספר "בני עקיבא". לפני פנייתם של ההורים לנציבות, הגישו ההורים לעירייה שתי בקשות לנגישות פרטנית עבור הילד, אחת בשנת 2018 והשנייה בשנת 2019, ואף על פי כן, העירייה לא ביצעה התאמת כיתה אקוסטית, שהייתה נדרשת לו. זאת ועוד, העירייה העבירה את כיתתו של התלמיד לכיתה אחרת בהגיעו לכיתה י', שהייתה אף יותר מרעישה ושהקשתה עליו עד מאוד ללמוד, כשאר התלמידים ללא מוגבלות בכיתתו. כתוצאה מאי ביצוע ההנגשה, התלמיד התקשה להבין את החומר הנלמד בכיתה, סבל מכאבי ראש מרעשי הרקע, לא הצליח להתרכז בכיתה ומשום כך פספס רבות מהחומר הנלמד בכיתה, במיוחד במקצועות רבי מלל כגון לשון, היסטוריה וביולוגיה, ופיתח פער לימודי מחבריו לכיתה. עקב זאת, הוריו נאלצו, בלית ברירה, לפנות למורים פרטיים ולשלם עבור שעות לימוד פרטניות, כדי שיוכל להשלים את השיעורים שפספס בשל חוסר הנגישות בכיתה.
עם קבלת התלונה, ביצעה הנציבות פיקוח בבית הספר. מהפיקוח עלה כי לא בוצעו ההתאמות עבור התלמיד ועבור תלמידים נוספים עם מוגבלות שלמדו באותו בית הספר. בעקבות זאת, פנתה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעיריית בית שאן, לרבות במכתב התראה בבקשה כי תבצע את ההנגשה באופן מיידי. אולם, גם אחרי פנייה זו, עיריית בית שאן לא דאגה להנגשות המתאימות, ולכן נשלח מטעם הנציבות מכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים, בהתאם לנוהל היועץ המשפטי לממשלה. רק אז השיבה העירייה במרץ 2020 כי היא "תחל בהליכים לביצוע ההנגשה וכי העיכוב נבע, כביכול, מבעיות תקציביות". עיריית בית שאן השלימה את ההנגשה רק בחודש אוקטובר 2021.

• נזק חברתי

התביעה השנייה הוגשה בשם תלמיד אחר, עם מוגבלות בשמיעה ואשר למד בבית הספר "בני עקיבא" בבית שאן. גם תלמיד זה נזקק להנגשת כיתה אקוסטית. הבקשה להנגשה פרטנית הוגשה על ידי הוריו עוד בשנת 2017, ולאחר שלא חלה כל התקדמות בביצוע ההנגשה, הגישו ההורים בקשה נוספת בשנת 2018 ועוד בקשה בשנת 2020. את ההתאמות הנדרשות ביצעה העירייה רק בחודש אוקטובר 2021.
יודגש, כי עד להנגשת הכיתה באוקטובר 2021, למד התלמיד תחילה בכיתה שאינה נגישה כלל, וחרף בקשת ההורים להעבירו זמנית לכיתה מונגשת חלקית, הועברה כיתתו לכיתת המחשבים. חבריו לכיתה, שלא היו מרוצים מהמעבר, החלו להתנכל לו. כתוצאה מכך, התלמיד נפגע מאוד וסירב ללכת לבית הספר למשך מספר ימים, ונגרם לו נזק חברתי גדול. בעקבות לימודיו בכיתה לא נגישה עם רעשי רקע, התלמיד איבד ריכוז לעיתים קרובות ופספס חומר לימודי חשוב.

• מעבירים מסר ברור

עו״ד פריד מחאג'נה, ממונה תביעות מחוזי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "הגשנו תביעות נגד עיריית בית שאן למרות שביצעה את ההנגשה, כדי להעביר מסר ברור לכל בעלי מוסדות החינוך: גם אם ההנגשה תתבצע באיחור, הם צפויים להיתבע על כך על ידי הנציבות. עליהם לבצע את ההנגשה במועדים הקבועים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתקנות הנלוות. לכל תלמיד עם מוגבלות יש זכות לקבל שירותי חינוך מותאמים, נגישים ושווים. הנציבות תנקוט צעדים נגד מי שיפגע בזכות זו ובזכויות נוספות של תלמידים עם מוגבלות״.